Anna Wrona, dietetyk

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie studiowałam na kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnością: Dietetyka Kliniczna i Zasady Żywienia. Edukację kontynuowałam podczas studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ze specjalnością Żywienie Człowieka i Nauki Konsumenckie oraz podczas studiów podyplomowych zatytułowanych: "Żywność, Żywienie a Zdrowie" w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w zjazdach naukowych, szkoleniach oraz kongresach, bo czuje się odpowiedzialna za zdrowie moich pacjentów. Kontakt z ludźmi i przekazywanie im swojej wiedzy daj mi wiele satysfakcji. Propagowanie zasad prawidłowego żywienia oraz prozdrowotnego stylu życia sprawia mi przyjemność. Znakomite efekty w pracy z pacjentami zawdzięczam wiedzy, zaangażowaniu oraz pasji.