Rzeszów, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna klasa IV